top of page
Apple Store Amsterdam van binnen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

We hebben een lijst met antwoorden op de meest gestelde vragen samengesteld in het FAQ-gedeelte. Neem contact met ons op indien u nog vragen heeft. 

 • Waarom is Van Ruysdael glas een effectieve vensterbeglazing?
  Van Ruysdael verschuift de focus van isolatie naar welzijn en context voor vensterglas. Onze benadering gaat verder dan standaard normen en labels, met 25 jaar onderzoek als basis. Ons glas biedt thermisch comfort zonder overmatig energieverbruik, met 50% betere isolatie dan enkelglas en 99% warmte-reflecterende eigenschappen. Efficiënter en effectiever dan isolatieglas met de laagste U-waarde.
 • Waarom zorgt Van Ruysdael glas - meer dan (drie)dubbel of vacuüm beglazingen - voor een gezondere leefomgeving?
  In tegenstelling tot (drie)dubbel of vacuüm beglazing, creëert Van Ruysdael glas een gebalanceerde en gezonde leefomgeving. Het voorkomt vocht-gerelateerde problemen zoals schimmels, bacteriën en bouwschade, en biedt een helder en natuurlijk licht zonder storende spouwen, stripjes of puntjes. Goed helder licht draagt positief bij aan je welzijn en prestatievermogen. Van Ruysdael glas is zo ontworpen dat het thermisch comfort gerealiseerd kan worden zonder belastende conditionering.
 • Waarom draagt Van Ruysdael meer en beter bij aan de klimaatdoelstellingen?
  Van Ruysdael glas bereikt meer met minder materiaal, het gaat langer mee, presteert beter en is esthetisch aantrekkelijker in vergelijking met conventionele isolerende beglazingen. Hierdoor kan meer energie worden bespaard en compenserende ventilatie- en WTW- technieken zijn niet meer noodzakelijk. Het is glas zonder kwetsbare spouw, afstandhouders, puntjes, gas- of vacuüm. Het past technisch en esthetisch in bestaande vensters zodat originele vensters behouden en versterkt worden. Wat betreft thermische prestaties: de kwaliteit van Van Ruysdael glas degradeert niet. We kunnen dit verzekeren dit met een levenslange garantie, dat wekt vertrouwen en versterkt de duurzaamheid. Door het erfgoed te behouden, te beschermen en het optimaliseren van het thermisch- en akoestisch comfort hoeven we minder grondstoffen van de aarde te nemen en werken zo aan een regeneratief systeem.
 • Kan ik subsidie krijgen op het Van Ruysdael glas?
  Als het gaat om groot onderhoud aan vensters in Rijksmonumenten, zijn er subsidiemogelijkheden beschikbaar om het monument te behouden. Hierdoor kunt u de historische waarde en uitstraling van uw gebouw behouden met Van Ruysdael glas. Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid ten behoeve van het starten van een activiteit zoals het toepassen van (drie)dubbel- of vacuümglas, waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Van Ruysdael glas is een zelfstandig renderende investering. Door zijn aantoonbaar economische voordelen is er vaak geen noodzaak voor subsidie. Het biedt duurzaamheid, energie-efficiëntie en langdurige prestaties die zichzelf terugbetalen over de levensduur van het glas. Dit maakt Van Ruysdael glas een waardevolle en kosteneffectieve keuze zonder externe financiële steun.
 • Wat is het nut van condens op glas?
  Dit natuurlijke fenomeen, waarbij damp overgaat in vloeistof, heeft een belangrijke rol als u streeft naar energiebesparing, een gezond binnenklimaat en kostenreductie. De temperatuur in uw huis beïnvloedt de hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten. Warme lucht kan meer waterdamp vasthouden. Bij goed isolerend glas wordt het binnenste glasblad opgewarmd, waardoor overtollig vocht niet meer aan de binnenkant op het glas kan condenseren. Dit overtollig vocht blijft in de eerste instantie als damp in de lucht hangen en is er meer energie nodig om dezelfde gevoelstemperatuur te bereiken. Wanneer Van Ruysdael glas is toegepast, wordt condens niet onderdrukt of naar kwetsbare bouwdelen verplaatst en het vocht in de lucht, wat meerdere voordelen oplevert: Verbeterd thermisch comfort: U ervaart een hoger thermisch comfort in huis doordat er minder vocht in de lucht aanwezig is. Lagere thermostaatinstellingen: Aangezien de gevoelstemperatuur aangenaam blijft, kunt u de thermostaat lager zetten zonder op comfort in te hoeven leveren. Gezond binnenklimaat: Dankzij effectief vochtbeheer blijft het binnenklimaat gezond. Extra energiebesparing: De genoemde voordelen dragen bij aan energiebesparing, wat gunstig is voor zowel het milieu als uw portemonnee. Voor extra inzicht: bij condensatie komt warmte vrij, die gelijk is aan het omgekeerde van verdampingswarmte. Dit draagt bij aan het begrip van de thermodynamische aspecten achter dit natuurlijke proces. Condens op glas heeft een zinvolle rol in het creëren van een gezond, comfortabel en energie-efficiënt binnenklimaat met Van Ruysdael glas.
 • Hoe beheers ik mijn condens?
  Wonen, leren en werken met te veel vocht is ongezond. Voor uzelf èn voor de bouwconstructie. In 2015 is uit onderzoek gebleken dat 80 miljoen mensen in Europa in ongezonde en te vochtige woningen leven. Op scholen en kantoren is dat niet veel anders. Vocht is ongunstig voor het energie verbruik. Want de onzichtbare vochtige lucht voelt kouder aan en om de ruimte te verwarmen heeft u voor dezelfde kamertemperatuur een veelvoud aan energie nodig ten opzichte van droge lucht. Als het af en toe vochtiger is binnen, is dat vaak eenvoudig te verhelpen. Als vochtige lucht of condens langdurig aanhoudt, is het belangrijk te weten waar het vocht zijn oorsprong heeft om het zo mogelijk te kunnen verminderen of om het effectief af te voeren. Meer of minder condens op het glas van Van Ruysdael geeft aan dat het (te) vochtig is in de ruimte en er een bepaalde ventilatie nodig is. Zo kunt u een gezond binnenklimaat bereiken en houden. Vocht in huis wordt veelal veroorzaakt door mensen, douchen, koken, planten, dieren, wassen en drogen bijvoorbeeld. Verbouwingswerk of optrekkend grondwater brengt soms ook extra vocht binnen. Zeker als de ramen en deuren zijn voorzien van tochtdichting kan de (vochtige) binnenlucht niet wegventileren naar de buitenlucht. Bij toepassing van Van Ruysdael glas blijft de lucht droger als het overtollige vocht (damp) verandert in condens (water) op een koude plek. Het glas bijvoorbeeld. Meestal is dat niet wenselijk, maar het is zeker niet slecht voor het glas, het is goed voor de bouwconstructie en voor de lucht in binnen. De vochtige lucht kan ook afgevoerd worden naar buiten. Hoewel bijna iedere woon- en werksituatie anders is, is de oplossing vrijwel altijd gelijk; ventilatie. In oude huizen met ongeïsoleerd glas, kierende ramen, deuren en daken bijvoorbeeld gebeurde dat al van nature. De temperatuur in huis was in die situatie lastig te regelen en kostbaar. Nu isoleren we alles dicht maar dan mogen we niet vergeten op gezette tijden te ventileren. Vaak is een raam een bepaalde tijd openen al voldoende om een gezond en aangenaam klimaat in huis te hebben, waarbij het energieverbruik ook laag blijft als gevolg van drogere lucht. De temperatuur kunt u in uw nieuwe situatie ook veel sneller en beter naar uw hand zetten. Mocht af en toe een raam openen nog niet voldoende zijn dan is er sprake van (te) veel vochtproductie ten opzichte van de ventilatie. In dat geval kunt u voor een meer structurele ventilatie oplossing kiezen. Als u voor mechanische al dan niet met warmteterugwinning kiest, houdt u dan rekening dat dergelijke compensatietechnieken meer aan energie en geld kosten dan dat het u bespaart en het brengt extra onderhoud, geluid en gezondheidsrisico’s met zich mee. Ander glas dat (aan de binnenzijde) minder of niet condenseert bestaat. De keerzijde is dat dergelijk glas het onzichtbare vocht in het binnenklimaat niet vermindert maar verplaatst (als onzichtbare damp) in de lucht of naar andere bouwdelen. Meestal gaat dat gepaard met ongewenste, ongezonde en niet risicoloze bacterie- en of schimmelvorming. Wanneer u de luchtvochtigheid wel beheerst, krijgt u een gezond leefklimaat. Bovendien gaat u minder energie gebruiken. En, de ramen zullen weinig tot niet meer condenseren. Bij hoge luchtvochtigheid en bepaalde lage temperatuur condenseert het Van Ruysdael glas aan de binnenzijde. dat signaleert (te) vochtige lucht geeft de ventilatiebehoefte aan houdt luchtvochtigheid op een gezond peil vermindert het energieverbruik is in balans met bouwconstructie draagt bij aan gezond leefklimaat
 • Is Van Ruysdael glas alleen geschikt voor monumenten?
  Van Ruysdael glas biedt geschikte oplossingen voor alle soorten gebouwen, of het nu gaat om bestaande structuren of nieuwbouwprojecten, en ongeacht of het om een UNESCO-werelderfgoedlocatie gaat of een niet-geclassificeerd huis waarin je het beste wilt. De kracht van Van Ruysdael glas ligt in het perfecte samenspel van esthetische en technische prestaties die naadloos opgaan in de omgeving. Dit maakt het glas meer dan alleen conform de hoogste isolatienormen. Desondanks blijven er enkele beperkingen bestaan in de huidige regelgeving voor bouw, labels en normen, die nog steeds voornamelijk gebaseerd zijn op isolatiewaarden. Van Ruysdael streeft naar een benadering die het klimaat en de leefomgeving op een gezonde manier ondersteunt, zoals initieel bedoeld is.
 • Waarom pas je isolatieglas toe?
  In beginsel is isolatieglas bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Secondair om het thermisch comfort in huis te optimaliseren en daarmee het energieverbruik in huis te verminderen. Van Ruysdael zorgt dat uw glas is afgestemd op de totale omgeving waarin het glas zijn betekenis krijgt. Niet minder belangrijk is dat het glas met al haar prestaties onverminderd levenslang meegaat.
 • Welk type isolatieglas is de beste keuze?
  Iedereen is vrij om te kiezen. Er bestaat isolatieglas zoals (drie)dubbel- of vacuümglas met steeds lagere isolatiegetallen en er is Van Ruysdael glas. Wat is belangrijk bij een keuzeafweging: Isolatieglas is de norm, het wordt gestimuleerd en de meeste mensen kiezen het. Van Ruysdael glas kies je daarentegen voor de schoonheid, de prestaties die in de praktijk tot uiting komen en die voelbaar comfortabeler zijn, maar ook omdat het in evenwicht is met de natuur en het beste aansluit op de omgeving waarvoor het bedoeld is. Ook kan je voor Van Ruysdael kiezen omdat het voor een gezond leefklimaat in huis zorgt. Niet minder belangrijk is de levenslange thermische garantie op het Van Ruysdael glas.
 • Wat betekent een U-waarde in de praktijk?
  De U-waarde, ook wel bekend als de isolatiewaarde, is een numerieke waarde die de hoeveelheid warmte aangeeft die per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van een vensterruit doorgegeven wordt. De eenheid van de U-waarde is W/(m²·K). Een lagere U-waarde betekent dat de ruit minder warmte doorlaat. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het verduurzamen van een huis meer omvat dan alleen het nastreven van de laagst mogelijke isolatiewaarde. Isolatie is slechts een deel van het grotere geheel. Hoewel cijfers handig zijn voor berekeningen, moeten we ons bewust zijn van het feit dat ze niet het volledige plaatje vertellen en dat er meer factoren in overweging moeten worden genomen.
 • Wat is belangrijker dan de U-waarde?
  Van Ruysdael baseert zijn benadering op het doel, de omgeving en de omstandigheden, waardoor hij waarde toekent aan wat werkelijk van belang is. We sluiten aan op de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de volgende generaties zowel hier als elders te overbelasten. Maar ook dat wat we doen, regeneratief is. Van Ruysdael glas is specifiek ontwikkeld om de klimaatdoelstellingen effectiever en sneller te bereiken, en houdt tevens rekening met de evoluerende klimaatomstandigheden in onze regio. Het wordt steeds warmer en er is steeds minder energie nodig voor verwarmen. Daar voorziet Van Ruysdael glas nu al in. Het realiseert een isolatiewaarde die in harmonie is met de omgeving en de omstandigheden. Om dit evenwicht niet te verstoren, streven we enkel naar wat noodzakelijk is, waarbij onze huidige prestaties nog steeds 50% beter zijn dan ongeïsoleerd enkelglas. Om toch méér energie te besparen reflecteert het Van Ruysdael glas 100% van de warmtestraling terug naar binnen. Deze combinatie van isoleren én reflecteren geeft het optimale resultaat voor: Een optimaal thermisch comfort: De combinatie van isolatie en reflectie in Van Ruysdael glas maakt het mogelijk om de thermostaat lager te zetten dan in het best geïsoleerde huis. Dit vertaalt zich in aanzienlijke energiebesparingen. Een gezonde en natuurlijke vochtregulering: Van Ruysdael glas verplaatst geen vocht in huis en dat zorgt dat er minder waterdamp verwarmt hoeft te worden. Dit heeft een positieve invloed op de gevoelstemperatuur en resulteert in verdere energiebesparingen. Een gezond leefklimaat: Van Ruysdael glas handhaaft een natuurlijke en gezonde luchtkwaliteit in huis, waardoor belastende conditioneringstechnieken overbodig worden. Dat bespaart materiaal, onderhoud, recycling, ruimte, geld én energie. Esthetiek: Van Ruysdael glas levert het helderste vensterglas, wat aanzienlijk bijdraagt aan je gezondheid. Daarnaast biedt het het mooiste en meest natuurlijke uitzicht en aanblik. Garantie: Op het Premium glas van Van Ruysdael wordt een levenslange thermische garantie gegeven. Dit waarborgt een rendabele investering die optimale resultaten oplevert conform de beoogde doelen.
bottom of page