top of page
Michel Trompert, Wouter Trompert en Tijn Trompert

In goede handen

De medewerkers bij Van Ruysdael leveren een verantwoorde bijdrage aan de meest complexe bouwopgave van nu: De klimaatdoelstellingen realiseren, ons gebouwde erfgoed beschermen en zorgdragen voor een aantrekkelijk en gezond leefklimaat, onze missie.
We houden rekening met alle relevante criteria, zodat we u advies kunnen geven en producten aan kunnen bieden die daarbij passen.

Michel Trompert (1956) is de grondlegger van Van Ruysdael. Het grootste gedeelte van zijn tijd is gewijd aan onderzoek en het schrijven over de toekomst van ons gebouwde erfgoed en productontwikkeling. Vandaag de dag, met duizenden voltooide voorbeeldprojecten, wordt zijn visie door velen gedeeld en voortgezet door zijn twee zonen: Wouter Trompert en Tijn Trompert. Het perspectief van de afgelopen 25 jaar krijgt steeds meer navolging. 

Family matters

everything

for the right perspective

Over Van Ruysdael 

Van Ruysdael is een ‘standard setter’ in de verdere evolutie van ons gebouwde erfgoed en richt zich zowel nationaal als internationaal op thema's als gezondheid, ethiek, ecologie, economie, cultuur en klimaat. We helpen mensen kennis en richting geven aan de dialoog rondom deze thema’s. Daarnaast bieden we ook een reeks tastbare producten aan. Zo realiseert Van Ruysdael haar doel om de aantrekkelijkheid en gezondheid van onze gebouwen te optimaliseren én zo ook die van ons leefklimaat.

Ons doel 

Van Ruysdael gelooft in het recht om in een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te wonen, en daarmee de juiste temperatuur op de wereldthermostaat te helpen bereiken. Niet alleen voor de generaties van nu, maar ook voor toekomstige generaties. In lijn hiermee investeren we in ons cultureel erfgoed, ons milieu en ons welzijn, allemaal van onschatbare waarde. We streven dit doel na door producten te ontwikkelen en kennis over te dragen.

Product en ontwikkeling 

Van Ruysdael houdt rekening met de complexe mix van technologische, esthetische, ecologische, economische en politieke criteria waaraan moet worden voldaan. Van Ruysdael levert glas- en raamoplossingen die bijna onzichtbaar zijn voor het blote oog en – belangrijker nog – een gezonde leefomgeving te creëren, voor alle klassieke bouwstijlen van vóór 1920, maar ook voor gebouwen die de karakteristieke stijlen van de jaren ’20, ’30, ’50 en ‘60 weerspiegelen.

bottom of page