top of page
Van Ruysdael Glass SDG Duurzame Ontwikkeling

Sustainable development Goals 

Van Ruysdael Glas SDG CIRKEL

In 1999 startte Van Ruysdael met twee doelstellingen. Met uw bijdragen bereiken we steeds meer concrete doelen. 

Goede gezondheid en welzijn
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoord consumeren en produceren
Verantwoord consumeren en produceren
Partnerschappen voor de doelen
Good health and well-being
Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn. 

Waar de Verenigde Naties pleiten voor wereldwijde gezondheid, werkt Van Ruysdael bottom-up aan hetzelfde doel. Daarom hebben we ons eigen glas ontwikkeld met als doel; goede gezondheid en welzijn.

  

Het aanpakken van hardnekkige en opkomende gezondheidsproblemen veroorzaakt door geïsoleerde huizen kost veel inspanning. Dit doen we door samen te werken met de natuur en ons te richten op de gezondste lucht- en lichtkwaliteit die we in huis kunnen bereiken. Dit gaat hand in hand met thermisch en akoestisch comfort, bescherming tegen ongezonde stoffen, gassen en microben. Daarbij boeken we aanzienlijke vooruitgang in het verbeteren van ons leven en onze prestaties door een gezonde leefomgeving te creëren, niet alleen in onze huizen. 

Reduce inequalities
Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

Het verminderen van ongelijkheid is een integraal onderdeel van het behalen van de Sustainable Development Goals. 

  

Ongelijkheid tussen financieel gedreven en gesteunde industriële grootmachten en bedrijven die niet binnen dezelfde systeemkaders opereren, is een aanhoudende bron van zorg voor de noodzakelijke duurzame ontwikkeling en beloning van mensen. Bij Van Ruysdael is alles en iedereen gericht op het toevoegen van waarde door de hele keten heen. Wij besteden alle aandacht aan de waarde van de 'price for good'. Goed voor het geheel. Het beste voor iedereen. En noodzakelijk om de Global Goals te behalen. Dit doen we om onze wereld en haar natuur in ere te houden. 

Sustainable cities and communities
Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

De wereldbevolking neemt voortdurend toe. Om iedereen de nodige culturele erkenning te geven met inspirerende leefomstandigheden, gaan we bij Van Ruysdael dan ook verder dan de universele norm voor raamisolatie. Ons cultureel erfgoed wordt steeds belangrijker en vraagt om een specifieke en evenwichtige aanpak. Daarom maakt Van Ruysdael gebruik van haar expertise en werkt met regionale ambachtslieden. Dit is nodig om de cultuur van het land te respecteren en tegelijkertijd dynamischer te maken. 

  

Om ons duurzaam gebouwde erfgoed te verduurzamen ondernemen we gerichte actie. 

Responsible consumption and production
Verantwoord consumeren en produceren

Verantwoord consumeren en produceren 

Van Ruysdael zorgt voor een zo laag mogelijk gebruik van materialen met een lange levensduur en zonder productdegradatie. Waar mogelijk vermijden we het gebruik van ongezonde klimaattechnieken in onze huizen. Op deze manier verbruiken we minder, maar maximaliseren we de energie-efficiëntie en zorgen we voor een betere kwaliteit van het leven in onze huizen. Dit alles bij elkaar draagt bij aan de positieve footprint met de nodige zorg voor ons gebouwd cultureel erfgoed. 

Climte action
Klimaatactie

Klimaatactie 

De doelen die Van Ruysdael nastreeft hebben betrekking op het integreren van klimaatmaatregelen in beleid en plannen; Met de kennis die we opbouwen en delen vormt het vermogen om de bepaalde klimaatdoelstellingen invulling te geven. 

De overige doelen zijn de "middelen die we bij Van Ruysdael hebben ontwikkeld om dit te bereiken": Door dit te doen implementeren we het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Dit is het belangrijkste internationale, intergouvernementele forum voor onderhandelingen over de mondiale respons aan klimaatverandering. 

Partnerships for the goals
Partnerschappen voor de doelen

Partnerschappen voor de doelen 

Internationale investeringen, ondersteuning en samenwerking zijn nodig om innovatieve technologische ontwikkelingen en eerlijke handel te stimuleren, vooral in gebieden waar ongelijke handel is, een beter klimaat tegenhouden. Om een betere wereld te bouwen, moeten we inclusief, empathisch, vindingrijk, gedreven en vooral coöperatief werken. Maar moeten we ook aandacht en genegenheid hebben voor het gebied waarin we werken. Van Ruysdael staat met beide benen op deze grond. Om partnerschappen te versterken, moeten we allemaal actie ondernemen om de doelen te verwezenlijken. U bent van harte uitgenodigd. 

bottom of page